Algemene voorwaarden

Partijen
Klant: de afnemer of afnemers van de leveringen en diensten van Foto Yvonne Vagevuur zoals omschreven in de bevestiging.
Fotograaf: Yvonne Vagevuur

Verplichtingen van Foto Yvonne Vagevuur
Foto Yvonne Vagevuur verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals omschreven in de bevestigingsmail/offerte. Eventuele extra afspraken dienen op papier te staan en door beide partijen te zijn goedgekeurd.

Verplichtingen van de klant
De klant verplicht zich tot het nakomen van alle gemaakte afspraken zoals in de mail bevestigd, heeft deze gecontroleerd op juistheid en is akkoord gegaan.

Kindershoots disclaimer
De kinderen worden gefotografeerd in het bijzijn van de ouders of voogd. Het deelnemen aan de fotoshoot is voor eigen risico. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of andere kosten door nalatigheid of onzorgvuldig handelen van de ouders of de kinderen. Er worden spelletjes gespeeld en soms krijgen kinderen ook een speelgoed mee. Dit gaat in overleg met de ouders.

Betaling
Bij bevestiging van de opdracht ontvangt de klant de factuur voor het maken en/of leveren van producten van Foto Yvonne Vagevuur te Dordrecht. De kosten dienen vooraf te worden voldaan. Na betaling is de reservering pas definitief.

De kosten voor het maken en/of leveren van producten zijn gebaseerd op, mijn tijd, de selectie van de foto’s, de nabewerking en eventueel geleverde goederen. Verder besteed ik veel tijd en zorg aan de fotoreportage en de producten. Ook investeer ik voortdurend in kennis, materiaal en softwareprogramma’s om mijn foto’s zo perfect mogelijk te kunnen maken en afwerken. Zolang de klant niet heeft betaald is Foto Yvonne Vagevuur geheel eigenaar van alle leveringen en diensten zoals vermeld in de mail/offerte en kan de klant hier geen aanspraak op maken.

Aanvulling bij geboorte: aanbetaling en betaling
Na akkoord van de offerte ontvangen jullie een factuur voor de aanbetaling. Dat is 35% van het eindbedrag van de offerte. Na betaling van de aanbetaling is de reservering definitief vastgelegd. Binnen een week na de geboorte ontvangen jullie de factuur voor het restbedrag.

Annulering bij geboorte
Bij ontbinding van de overeenkomst binnen 2 maanden voor de bevallingsdatum vervallen de aanbetalingskosten ten gunste van Foto Yvonne Vagevuur.

Bij bestellingen waar een album geleverd wordt, is annuleren van de kosten van het album niet meer mogelijk omdat het album naar persoonlijke smaak van de klant gemaakt wordt.

Alle rechten vervallen na het annuleren van de reportage/opdracht.

Annuleren van de opdracht, anders dan bij een geboorte
De klant kan de reportage/opdracht annuleren tot maximaal 14 dagen voor de datum van de reportage/opdracht en de geldende overeenkomst ontbinden.

Bij bestellingen waar een album geleverd wordt, is annuleren van de kosten van het album niet meer mogelijk omdat het album naar persoonlijke smaak van de klant gemaakt wordt.

Alle rechten vervallen na het annuleren van de reportage/opdracht.

Indien het door omstandigheden onmogelijk is de opdracht uit te voeren, zal Foto Yvonne Vagevuur haar uiterste best doen om een vervangende fotograaf te zoeken. Het bedrag van de reportage/opdracht zal dan na aftrek van eventuele gemaakte kosten worden teruggestort.  Foto Yvonne Vagevuur kan geen 100% garantie geven op het vinden van een vervangende fotograaf.

 

Nabestellingen
Het nabestellen van beeldmateriaal is na aflevering van de opdracht mogelijk bij Foto Yvonne Vagevuur.

Oplevering
Na aflevering van de opdracht aan de klant, controleert de klant of alle gemaakte afspraken met Foto Yvonne Vagevuur zijn nagekomen. Reclameren is mogelijk binnen 5 dagen na ontvangst van het beeldmateriaal, hierbij wordt gerekend vanaf de datum van de verzending.

Digitale bestanden
Met het kopen van de digitale bestanden koop je het gebruikersrecht. Het auteursrecht blijft altijd bij de fotograaf en kan alleen worden overgedaan dmv akte. Bij dit gebruiksrecht mag je de foto’s afdrukken voor eigen gebruik. Bij publicatie (niet commercieel) moet de naamsvermelding komen. Foto’s mogen niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Foto’s mogen niet worden bewerkt. Hiermee wordt bedoeld: zwart/wit maken, filters toevoegen, het snijden in de foto, enz.

Herdrukken, printen en ontwikkelen voor persoonlijk gebruik van de foto’s in familiekring is toegestaan.

Internet gebruik: voor Instagram, Facebook, LinkedIn, blogs gebruik de daarvoor bestemde internet resolutie foto’s met logo van Foto Yvonne Vagevuur. Mocht je dit niet mooi vinden, kan je ook de foto’s zonder logo gebruiken. Maar dan wel met naamsvermelding: Foto Yvonne Vagevuur.

Voor overige publicaties (tijdschriften of commercieel gebruik) dient er eerst toestemming gevraagd te worden aan Foto Yvonne Vagevuur.

Foto Yvonne Vagevuur is niet verantwoordelijk voor door de klant gemaakte afdrukken, fotoalbums, canvassen of welk fotoproduct dan ook.

Fotografisch werk
Foto Yvonne Vagevuur houdt zich het uitdrukkelijke recht voor, door haar fotografisch vervaardigd werk, te gebruiken voor eigen promotie in welke vorm dan ook. Hiermee wordt bedoeld: promotionele doeleinden, publicaties, social media, promotiemateriaal, tijdschriftartikelen, visitekaartjes, website, weblog, advertenties enz. Indien je hiermee niet akkoord gaat dien je dit schriftelijk kenbaar te maken bij je opdracht of bestelling.

Prijzen
Alle prijzen zijn vooraf bekend gemaakt. Mocht de klant tijdens de reportage/opdracht een verzoek hebben om de eindtijd te verlengen worden hiervoor de normale kosten berekend. Indien, door wat voor omstandigheden dan ook, de eindtijd niet gehaald wordt en uitloopt, wordt hiervoor ook de normale kosten gerekend.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

Contact

Yvonne Vagevuur Fotografie
Talmaweg 153
3317 RD Dordrecht

Aangesloten bij

error: Content is protected !!